Premium Unleaded
95 bio 9%
Diesel
B6
ГАЗ ПРОПАН БУТАН
LPG
ГАЗ МЕТАН
CNG
  ОБЕКТ ЖК.ДРУЖБА I 1.59 лв/л 1.61 лв/л 0.72 лв/л -----
  ОБЕКТ БУЛ.ДОБРУДЖА 2 1.59 лв/л 1.61 лв/л 0.72 лв/л -----
  ОБЕКТ МЕТАН СТАНЦИЯ ----- ----- ----- 1.18 лв/кг
Как да получа клиентска карта на Атанасов Груп За притежателите на клиентски карти специални ОТСТЪПКИ
Всяка сряда, петък и неделя: Газ метан - 0,10 лв/кг
 

Съоръжението преработва биомаса от растителен и животински произход и произвежда по 800 киловата на час. Изградено е в партньорство с австрийската фирма „Биогест”, а главен изпълнител на строителните дейности е фирма „Свети Никола”ООД-Добрич.


Общата стойност на инвестицията е 7,1 млн.лева.


Произведената ел.енергия ще покрива нуждите на около 2400 домакинства.
 


 


ЕКИП - Електроцентрала на биогаз